Varausehdot

VARAUS- JA MAKSUEHDOT

Varauksen vahvistamiseksi asiakkaan on maksettava varauksen yhteydessä 50% vuokrahinnasta (varausmaksu). Varaus vahvistetaan vasta, kun varausmaksu on maksettu kokonaisuudessaan. Kun Sammon Luxury Travel’s on vastaanottanut varausmaksun, varaus vahvistetaan asiakkaalle kirjallisesti. Loppumaksu (jäljellä oleva 50% kaikista vuokrakustannuksista) on maksettava viimeistään 60 päivää ennen varauksen alkua. Jos varaus tehdään alle 60 päivää ennen varauksen alkua, koko vuokrahinta on maksettava varauksen vahvistamisen yhteydessä. Maksamalla varausmaksun asiakas hyväksyy nämä ehdot. 

MAKSUTAPA

Maksut voidaan suorittaa pankki- tai luottokortilla (Visa, Mastercard, Amex) tai pankkisiirrolla SK Real Estate & Investments Oy:n tilille. Asiakas on velvollinen maksamaan mahdolliset kulut erilaisista maksutavoista. Verkkomaksut suoritetaan Paytrail Oyj:n maksulaitoksen kautta, jota valvoo Finanssivalvonta. Kaikkien maksujen on oltava euroissa. 

PERUUTUSEHDOT

Kaikki asiakkaan tekemät peruutukset on tehtävä kirjallisesti (sähköpostitse) ja lähetettävä Sammon Luxury Travel’s:lle. Peruutuspäiväksi katsotaan päivämäärä, jolloin Sammon Luxury Travel’s saa sähköpostin peruutuksesta. Jos peruutus tapahtuu aikaisemmin kuin 60 päivää ennen varauksen alkamista ja 50% varauksesta on edelleen maksamatta, asiakkaan ei tarvitse maksaa loppumaksua (jäljellä oleva 50% vuokrakustannuksista). Jos peruutus tapahtuu aikaisemmin kuin 60 päivää ennen varauksen alkamista ja loppumaksu on jo toimitettu, Sammon Luxury Travel’s on velvollinen palauttamaan tämän 50% maksun. Ennakkovarauksen yhteydessä suoritettavaa varausmaksua ei palauteta. Jos peruutus tapahtuu alle 60 päivää ennen varauksen alkamista, vuokrahinta veloitetaan kokonaisuudessaan eikä asiakkaalle palauteta suoritettuja maksuja. Sammon Luxury Travel’s ei ole velvollinen palauttamaan mahdollisia maksutavoista koituneita lisäkustannuksia. Peruutusehdot koskevat kaikkia tapauksia, mukaan lukien tapaukset joissa asiakkaan perheenjäsen esimerkiksi sairastuu vakavasti, on onnettomuudessa tai menehtyy. Sammon Luxury Travel’s suosittelee kaikkia asiakkaita varmistamaan, että heillä on asianmukainen matkavakuutus, joka kattaa koko matkaseurueen äkillisten onnettomuuksien varalta ja korvaa myös matkan peruutuksen. Vakuutukset ja niiden peruutusturva eivät ole saatavilla tai ostettavissa Sammon Luxury Travel’s kautta. 

MUUTOKSET VARAUSAJANKOHTAAN

Muutokset varausajankohtaan varauksen vahvistamisen jälkeen ovat mahdollisia omistajan ja Sammon Luxury Travel’s hyväksynnällä ja varaustilanteen puitteissa. Varausajankohdan muutoksissa, tai tapauksissa joissa asiakkaalle on myönnetty Voucher, maksu-ja peruutusehdot säilyvät alkuperäisen ajankohdan mukaisina, ellei kirjallisesti sovita toisin. Muutokset ajankohtaan voivat muuttaa myös vuokrahintaa, tämä määräytyy kiinteistön omistajan asettaman hintataulukon mukaan. Lisäksi Sammon Luxury Travel’s perii kaikista varausajankohdan muutoksista 120€:n palvelumaksun.

SAMMON LUXURY TRAVEL OIKEUS VARAUKSEN PERUMISEEN

Sammon Luxury Travel’s:lla on oikeus peruuttaa asiakkaan varaus ylivoimaisen esteen sattuessa. Sammon Luxury Travel’s:lla on myös oikeus peruuttaa varaus ilman erillistä ilmoitusta, jos asiakas ei maksa varausmaksua tai loppumaksua sovittuna eräpäivänä. Jos varaus joudutaan perumaan asiakkaan häiriökäyttäytymisen vuoksi majoituksen aikana, asiakkaalle ei palauteta maksuja. Erittäin epätodennäköisessä tapauksessa, jossa kiinteistön omistaja tekee huomattavan muutoksen varaukselle tai peruuttaa sen, Sammon Luxury Travel’s ilmoittaa asiasta asiakkaalle välittömästi. Tässä tilanteessa kiinteistön omistaja on vastuussa asiakkaan maksaman kokonaissumman palauttamisesta. Jos asiakas niin haluaa, Sammon Luxury Travel’s on sitoutunut tekemään kaikkensa tarjotakseen samanlaisen vaihtoehdon kuin alkuperäinen majoitus hinnaltaan, tasoltaan ja alueeltaan. Jos peruutus tapahtuu Sammon Luxury Travel’s toimesta, muussa kuin force majeure tilanteessa, Sammon Luxury Travel’s on velvollinen palauttamaan 100% kaikista asiakkaan Sammon Luxury Travel’s :lle toimittamista maksuista. Sammon Luxury Travel’s ei ole velvollinen tarjoamaan taloudellista korvausta asiakkaalle suoritettujen maksujen lisäksi. 

VASTUU, VAURIOT JA YLIVOIMAINEN ESTE

Jos asiakas vahingoittaa kiinteistöä vuokra-ajalla, asiakas on velvollinen korvaamaan vahingot kokonaisuudessaan kiinteistön omistajalle. Asunnon omistajan tai paikallisen huvilamanagerin antamia sääntöjä ja ohjeita tulee noudattaa vuokra-aikana. Kaikki rikkomukset voivat johtaa korvausvaatimuksiin. Tiettyjen kiinteistöjen kohdalla asiakkaan on maksettava vakuusmaksu (jota kutsutaan myös takuuvuokraksi) vuokra-ajan alussa mahdollisten rikkoutumisten, vaurioiden, varkauksien tai liiallisen sotkun kattamiseksi. Mahdollisesta vakuusmaksusta ilmoitetaan aina asiakkaalle ennen varauksen vahvistamista. Vakuus palautetaan vuokra-ajan jälkeen, jollei vaurioita, maksamattomia maksuja tai erillisiä siivousvaatimuksia ole ilmoitettu. Jos vakuusmaksua ei ole, Sammon Luxury Travel’s tai kiinteistön omistajalla on oikeus vaatia tarpeellinen summa kiinteistön palauttamiseksi alkuperäiseen tilaansa. Sammon Luxury Travel’s ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisista esteistä tai poikkeuksellisista olosuhteista ja jotka ovat Sammon Luxury Travel’s vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tällaisia ylivoimaisia esteitä voivat olla esimerkiksi viranomaismääräykset, ilmatilarajoitukset, sotatoimet, siviilihäiriöt, matkakohteessa esiintyvä terveydellinen uhka kuten vakava tauti tai luonnonkatastrofit tai muut epäsuotuisat sääolosuhteet ja luonnonilmiöt. Sammon Luxury Travel’s ei voida pitää vastuullisena mekaanisten laitteiden, kuten pumppujen, boilereiden, uima-altaan suodatusjärjestelmien, internet-yhteyksien, ja julkisten palveluiden, kuten veden, kaasun ja sähkön, häiriöistä. Kaikki kiinteistöön jääneet arvoesineet ovat asiakkaan omalla vastuulla. Sammon Luxury Travel’s ei ole vastuussa niiden häviämisestä. 

KIINTEISTÖN KÄYTTÖ

Ainoastaan henkilöillä, joiden nimet ovat varauslomakkeessa, on oikeus käyttää kiinteistöä. Sallittua enimmäismäärää, kaikki lapset mukaan lukien, ei saa ylittää, ellei siitä ole sovittu ennen varausta. Omistajalla on oikeus irtisanoa vuokraus ilman ennakkoilmoitusta ja ilman palautusta, jos henkilöiden enimmäismäärä ylitetään. Jos asiakas aikoo käyttää kiinteistöä minkäänlaiseen kaupalliseen käyttöön, kuten valokuvauksiin tai muuhun kuvaamiseen, tai yksityisiin tapahtumiin, kuten häihin, hääjuhliin, suuriin juhliin tai kokouksiin, tämä on mainittava selvästi ennen varausta. Tällainen käyttö on sovittava aina erikseen etukäteen. Asiakkaan on varmistettava, että omaisuutta, sekä kaikkia tavaroita ja laitteita käsitellään huolellisesti ja että ne palautuvat samassa kunnossa kuin ne alun perin olivat. Kaikki vahingot tai rikkoutumiset on ilmoitettava omistajalle tai paikalliselle managerille mahdollisimman pian. Asiakas on vastuussa kiinteistöstä ja sen irtaimiston katoamisista tai vahingoista. Sammon Luxury Travel’s pidättää oikeuden veloittaa asiakkaalta tällaiset katoamiset, rikkoutumiset tai vahingot. Asiakkaan on noudatettava saapumisohjeiden mukaisia saapumis- ja lähtöaikoja. Muita saapumis- tai lähtöaikoja varten vuokralaisen on oltava etukäteen yhteydessä Sammon Luxury Travel’s:in tai paikalliseen manageriin niin ajoissa kuin mahdollista. Kaikista poikkeavista saapumis- tai lähtöajoista aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan vastuulla. Lemmikkieläimet eivät ole sallittuja, ellei kiinteistön omistajan kanssa ole erikseen sovittu. Omistaja pidättää oikeuden lisätä lisämaksun ja/tai vakuusmaksun määrää. Lemmikkieläinten määrä on sovittava ennen varauksen hyväksymistä. Kiinteistön omistajalle tai sen edustajalle on annettava kohtuullinen pääsy kiinteistöön kiireellisen huollon ja/tai tarkastuksen suorittamiseksi.

MAJOITUS JA YMPÄRISTÖ

Sammon Luxury Travel’s kiinteistöt sijaitsevat Levin keskustassa. Rakennus- tai tietyöt ja niistä aiheutuva melu voivat olla käynnissä mihin tahansa aikaan vuodesta läheisellä kiinteistöllä tai maalla. Tämä ei ole Sammon Luxury Travel’s valvonnassa, eikä se ole vastuussa mistään rakennus- tai tietöistä, jotka tapahtuvat lähistöllä. Jos tällainen tilanne on tiedossa, Sammon Luxury Travel’s pyrkii ilmoittamaan asiakkaalleen kaikista tapahtumista, mutta työt voivat tapahtua milloin tahansa myös ilman ennakkotietoa. 

VALITUKSET

Mikäli kiinteistön kanssa ilmenee ongelmia, asiakkaan on esitettävä kaikki valitukset ensin omistajalle tai paikalliselle managerille heti ne havaittuaan, jotta Sammon Luxury Travel’s on riittävästi aikaa ja mahdollisuus ratkaista ongelma. Jos valitus on kirjattu paikalliselle huvilamanagerille vuokra-aikana, mutta sitä ei voida ratkaista, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Sammon Luxury Travel’siin 48 tunnin kuluessa. Sammon Luxury Travel’s pyrkii kykyjensä puitteissa ratkaisemaan ongelman asiakkaalle tyydyttävällä tavalla. Asiakkaan on aina annettava Sammon Luxury Travel’s mahdollisuus ehdottaa sopivaa ratkaisua valitukseen. Jos valitusta ei ratkaista tyydyttävällä tavalla, asiakkaan tulee toimittaa mahdollisimman tarkka ja yksityiskohtainen valitus kirjallisesti Sammon Luxury Travel’s:ille. Valituksia, jotka on ilmoitettu ja vastaanotettu yli 48 tuntia vuokra-ajan päättymisestä, ei oteta huomioon, eikä Sammon Luxury Travel’s hyväksy tällaisia vaatimuksia tai valituksia. Jos asiakas jättää kiinteistön ennen lähtöpäivää ilmoittamatta ongelmista paikalliselle managerille, asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen. 

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Nämä varauksen ehdot säädetään ja tulkitaan Suomen lakien mukaisesti. Mikäli tämän sopimuksen ehtoihin liittyvää riitaa ratkaistaan, Helsingin tuomioistuimella on toimivalta. Maksaessaan ensimmäisen maksun vahvistaakseen varauksen, asiakas hyväksyy täysin nämä varausehdot.